IBM Watson laboratoriumet ved Columbia Universitet

Photo
IBM Watson Lab #1: 612 West 116th Street
1945-1970.
   Photo
IBM Watson Lab #2: 612 West 115th Street
1953-1970.
IBM grunnla sitt Watson vitenskapelige datamaskin laboratorium ved Columbia universitet 06.February, 1945, i løpet av de siste årene av andre verdenskrig, først for å sørge for datamaskin tjenester til de allierte, og deretter for å gå videre med det beste man kunne få til med tidens mest moderne teknologi/ferdigheter innen vitenskapelig datamaskinbehandling verden over. Historien til dette er fortalt i The IBM Watson Laboratory at Columbia University: A History, av Jean Ford Brennan, IBM, Armonk NY (1971), og i Columbia University Computing History internettside, fra hvilket dette er en underside,så vel som i Herb Grosch's bok, DATAMASKIN.

Grunnleggeren og direktøren av Watson Lab var Columbia astronomi professor Wallace Eckert, som tidligere hadde grunnlagt og drevet det første vitenskapelige datamaskin laboratoriumet i verden i Pupin Hall i 1930 årene, og fungert som direktør for US Naval Observatory's Nautical Almanac kontor gjennom krigen. Watson Lab var en avdeling av Columbia Universitet, som ga akademiske kurs og sponset doktorgrad teser. Watson Lab staben inngikk avtaler ved Columbia fakultets ansattelser, og Watson Lab sørget for tilgang og trening på datamaskiner for Columbia forskere før Columbia hadde fått sine egne datamaskiner. De første datamaskin kursene ble undervist i her og på universitetsområdet av Watson Lab forskere.

Flere historiske datamskiner ble utformet og/eller bygget ved Watson Lab, inkludert SSEC (1948, høyst sannsynlig den første virkelige datamaskinen i verden); NORC (1954, den første superdatamaskinen); og IBM 610 (1956, den første personligge datamaskinen). Eckert benyttet SSEC for å utføre månebane beregniner som skulle lede Apollo måneprosjektene. En stor del av annet vitenskapelig arbeid, særlig i fysikk, molekylær kjemi, og termodynamikk fant også sted ved Watson Lab.

I 1970, flyttet IBM sitt Watson laboratorium til Yorktown Heights, New York, og overlot de to "612" bygningene til Columbia universitetet; 116. gate. bygningen er nå Casa Hispanica, og 115. gate bygningen har delvis eller i sin helhet blitt overtatt av Columbia datamaskin senter og dets manifestasjoner, navne forandringer, og reorganiseringer, siden 1970.

Se også: Watson Lab bildegalleri (1945-59)

Columbia University Computing History Frank da Cruz / fdc@columbia.edu Columbia University Computing History May 2022 Siste oppdatering: 25 May 2022