Japsedeler.no - bildeler mitsubishi, honda, nissan, mazda, subaru, suzuki, hyundai, toyota, kia
bildeler mitsubishi, honda, nissan, mazda, subaru, suzuki, hyundai, toyota, kia, bildeler til japanske og koreanske biler, slitedeler til japanske og koreanske bilmerker, reservedeler til japanske biler, deler til japanske biler, Nipparts, hyundai, mazda, mitsubishi, honda, subaru, suzuki, nissan, toyota
 Brukernavn:
 Passord:
 VIS HANDLEKURV
    
Søk deler


Sjekk ut
Betalingsformer:
  Paypal / Visa / Kredittkort
  Postoppkrav
  Giro forskuddsbetaling
Japsedeler.no bildeler toyota mitsubishi honda nissan mazda subaru suzuki hyundai kia daihatsu daewoo isuzu ssangyong

Anvendelse
Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Japsedeler så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.


Definisjon
Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra Japsedeler.


Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner alle avgifter inklusive hvis ikke annet er bemerket. Fraktbeløp for forsendelsen ut til kunde kommer i tillegg til pris på varen(e) dersom kunden ikke henter varene selv.


Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, f. eks via japsedeler.no. Japsedeler kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Japsedeler forplikter seg til å levere varen til avtalt pris. Et pristilbud gitt av Japsedeler.no har en gyldighet på maks 5 dager dersom ikke annet kommer fram av japsedelers internettsider.


Produktinformasjon
Japsedeler vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Japsedeler eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Japsedeler fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. Japsedeler tar ingen ansvar for følgefeil som eventuellt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Japsedeler tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.


Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Japsedeler i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.


Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks lese og gå igjennom informasjonen på våre websider og innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Japsedeler hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Japsedeler gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.


Leveringstid
Varer på lager leveres normalt samme eller påfølgende dag. Unntak kan være i ferier og høytider. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Japsedeler vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte.


Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når varen(e)s tilgjengelighet til oppgitt pris er bekreftet pr epost. Japsedeler forplikter seg til å varsle kunde dersom vare(r) ikke kan leveres eller til oppgitt pris. Har kunde fått et pristilbud pr epost som ønskes tilsendt regnes dette som bekreftelse. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Japsedeler opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Japsedeler sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Japsedeler skriftlig/per e-mail kansellerer ordren.


Befraktning
Alle varer til privatpersoner og firmaer utenfor Bergensområdet sendes normalt med Bring Servicepakke, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Bring, vil en annen befrakter bli valgt av Japsedeler. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.


Betaling
Betaling kan skje via Paypal-konto /Visa / kredittkort, via giro eller oppkravsending. I noen tilfeller kan betaling også gjørest etterskuddsvis. Kunden mottar da faktura sammen med forsendelsen og beløpet skal betalest til oppgitt kontonummer så snart som mulig etter mottatt forsendelse. Dersom beløpet på faktura ikke blir betalt innen forfallsfrist vil betalingsvarsel og påfølgende tiltak satt i verk. Purregebyr og videresending til inkasso vil bli konsekvensene dersom kunden etter gjentatte purringer unnlater å betale skyldig beløp. Japsedeler forbeholder seg retten til å bestemme betalingsform i tilfeller der kundens betalingshistorikk eller tilsvarende forhold kan tilsi dette. All behandling og betaling med Visa / kredittkort skjer via Paypals betalingssystem. Dersom kjøpet skulle bli annulert forplikter Japsedeler seg til å refundere beløpet tilbake til kjøper innen rimelig tid.


Salgspant
Japsedeler har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jmf. pantelovens C53-14 flg.


Returrett
Gjelder for privatpersoner: Japsedeler følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble motatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. Angrefristen gjelder kun i 14 dager etter at kjøper har motatt forsendelsen. Returkostnader må kjøper dekke, dersom ikke annet er avtalt eller i tilfeller der Japsedeler har feilet i å levere korrekt produkt til oppgitt kjøretøy. Dette gjelder ikke i tilfeller der kunden har oppgitt feil type kjøretøy eller har tatt sjansen på å finne fram produktet på egen hånd. Bedriftskunder, offentlig institusjoner og næringsdrivende: Japsedeler er ikke pliktig til å godta returer for pengene tilbake uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd.


Produkter med pantordning
I noen tilfeller kan produktgrupper som startere, dynamoer, bremsecalipere og drivaksler kjøpes med returpant. Produkter som selges inklusiv pant må behandles etter følgende prosedyrer: Opprinnelig produkt skal legges i det nye produktets eske/emabllasje og returneres til Japsedeler. Uten at dette er gjort har ikke Japsedeler plikt til å utbetale pant.


Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges 150 kroner i gebyr for uavhentet vare. Dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.


Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.


Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Japsedeler med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.


Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til Japsedeler vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Japsedeler skal skje kostnadsfritt for Japsedeler. Pakker som er sendt i oppkrav eller mottaker betaler frakt vil ikke bli hentet ut.


Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinaere domstoler. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.


Endring i vilkårene
Japsedeler forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


PERSONVERN
I forbindelse med den nye personvernloven GDPR ønsker Japsedeler.no å klargjøre sin personvernpolitikk:
Etter som ditt personvern er viktig for oss lagrer vi dine opplysninger på en sikker måte.

Innsamling og lagring av data
Vi samler inn opplysninger som navn, etternavn, adresser og eventuelt telefonnummer utelukkende med formål av utsendelse av ordrer og fakturering.

Tredje parter
Japsedeler.no har aldri og vil aldri videreformidle dine opplysninger til tredjeparter eller kommersielle formål.

Dine rettigheter
Dine opplysninger vil bli lagret så lenge du tillater det. Du har rett til å kontrollere og be om å få opplyst enhver lagret opplysning om deg. Dette innebærer at du kan konsultere opplysningene, forandre opplysningene eller få oss til å slette dine opplysninger uten forbehold og av hvilken som helst grunn.
Har du spørsmål kan du kontakte oss på info@japsedeler.no


 Kunde-registering Japsedeler.no
 Kunde-registering Japsedeler.no
SCV-VENTILER

dyser, injectorer / innsprøytningsdeler til bl.a Toyota

 Kunde-registering Japsedeler.no
BÆREARMER BAKAKSEL

Bærearmer og bærekuler for bakaksel til de aller fleste biler, inkludert Pathfinder.

 Kunde-registering Japsedeler.no
PUMPER

+ drivstoff
deler.

Matepumpe til bl.a. Nissan X-Trail

 Kunde-registering Japsedeler.no
INDRE DRIVLEDD
/ drivakseldeler

+ mellomakselkryss til de fleste modeller

 Kunde-registering Japsedeler.no
VISKERMOTORER
og deler

til bl.a. Toyota Landcruiser, Corolla

 Kunde-registering Japsedeler.no
KATALYSATORER
Div modeller

Vi skaffer katalysatorer og lambdasensorer til de fleste modeller. Ta kontakt dersom delen du søker ikke er publisert.
 
Copyright (C) 2013 Japsedeler.no. All Rights Reserved.

Vi selger: Bremsecaliper, bremsecalipere, bremsetrommel, bremsetromler, bremseskiver, bremseklosser, bremsebelegg, bremsebånd, bremsesylinder, blinklys, bærekule, bærearm, bærebru, caliper, calipere, clutch, clutcher, drivledd, drivknute, drivaksel, drivmansjett, dynamo, dynamoer, ytre endeledd, indre endeledd, eksos, eksospotte, eksosrør, fjærer, filter, filtre, fjæringer, hovedlys, hjullager, hjullagre, hjuloppheng, lager, lykter, nav,
katalysator, katalysatorer, registerreim, registerreimsett, speil, spennrulle, strammerulle, støtdemper, stødempere, styreledd, stabilisator, slipesett, toppakning, toppdekselpakning, universalledd, universalkryss, trommel, tromler,